Strona główna
---------------------------- DIAK
---------------------------- POAK-i
---------------------------- Statut + Hymn + LOGO
---------------------------- Kalendarium
---------------------------- kierunki działania AK
---------------------------- KONKURS PIEŚNI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ "Kocham moją Ojczyznę"
---------------------------- Formacja - mat ----------------------------
Galeria
---------------------------- Archiwum
---------------------------- Polecamy linki
---------------------------- Kontakt / BANK
---------------------------- Pielgrzymka Rowerowa
---------------------------- REGATY
---------------------------- KONKURS BIBLIJNY
---------------------------- KONKURS PLASTYCZNY
---------------------------- ak.wycieczka@o2.pl
----------------------------
----------------------------
---


*** wpisane 29 MAJA 2014
                kOnkuRs plAsTycZny      już    rozstrzygnięty!!!W dniu 29 maja 2014r. odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej finał Konkursu Plastycznego „Pielgrzymki Jana Pawła II i jego spotkania z...“.
Na konkurs przybyli uczniowie i ich opiekunowie ze szkół z terenu Diecezji Radomskiej. Na konkurs nadesłano 71 prac palstycznych z 25 szkół. Uczestników spotkania powitała Prezes DIAk p. mgr inż. Teresa Połeć. Swoją obecnością zaszczycili księża Asystencji Diecezjalni w osobach: ks. dr Andrzeja Jędrzejewskiego i ks. mgr Grzegorza Wójcika.

Patronat medialny nad konkursem objęli Gość Niedzielny, Radio Plus i Portal Diecezji Radomskiej. Po wspólnie odmówionej modlitwie wszyscy obejrzeliśmy film, który przybliżył postać Jana Pawła II i jego spotkania z dziećmi. Następnie koordynator konkursu w imieniu jury p. Teresa Kopczyńska ogłosiła wyniki konkursu. Nagrody laureatom wręczali ks. Asystent Grzegorz Wójcik, Prezes DIAK p. Teresa Połeć, Prezes POAK przy katedrze p. Danuta Urbańczyk oraz p. Teresa Kopczyńska.

Ufundowano 3 nagrody publiczności, które zdobyli Gabriela Giedyk, Aleksandra Narożnik, Aleksandra Woźniak. Laureaci otrzymali dyplomy i albumy książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom za udział i nagrody rzeczowe w postaci farb i kredek pastelowych.
Nagrody ufundowała Akcja Katolicka i sponsorzy p. Halina Kędziora, Państwo Teresa i Jan Fijałkowscy z Klwowa.
Spotkanie zakończył występ zespołu „Moderato“ ze Szkoły PSP nr 33 w Radomiu, który zaśpiewał ulubione pieśni Jana Pawła II.
Ostatnią pieśnią wspólnie odśpiewaną z zespołem na stojąco była „Barka“.

Teresa Kopczyńska
POAK par. św. Macieja w Klwowie


Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
autorem zdjęć jest pani Ilona Michalska - Masiarz - POAK przy par. Św. Rafała w Radomiu.
Szczególne podziękowania dla naszych patronów medialnych!
Radia Plus Radom,
Portalu Diecezji Radomskiej,
Gościa Niedzielnego

radom.gosc.pl - Finał konkursu o św Janie Pawle II

diecezja.radom.pl - Spotkania Św. Jana Pawła II oczami dzieci
Lista Laureatów Diecezjalnego Konkursu Plastycznego maj 2014
pt: „Pielgrzymki Jana Pawła II i jego spotkania z…”


SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I – III
I miejsce- Aleksandra Narożnik kl. III- PSP Kłudno
II miejsce- Małgorzata Zielińska kl. III PSP Kozłów
III miejsce – Małgorzata Urbańska I f – PSP nr 15 Radom
Wyróżnieni:
- Kinga Mortka I f – PSP nr 15 Radom
- Michalina Czajkowska Ia – PSP nr 15 Radom
_ Julia Kośla PSP Klwów

KLASY IV – VI
I miejsce – Weronika Fijołek kl. V PSP Kłudno
II miejsce – Dominika Jaworska kl. IV PSP Klwów
III miejsce – Marta Kijewicz kl. II PSP Jedlińsk
III miejsce – Aniela Kozłowska kl. …. PSP Przysucha

Wyróżnieni:
- Gabriela Giedyk kl. VI

GIMNAZJUM

I miejsce – Aleksandra Woźniak – PG Wierzbica
II miejsce – Karolina Lichowska kl. IIa– PG- Klwów
III miejsce – Małgdalena Tabor kl. II PG Jedlnia Letnisko
III miejsce Patrycja Sirak kl. III PG Wierzbica

Wyróżniona:
- Anna Kieloch – kl III PG Solec nad Wisłą.

Galeria nagrodzonych prac
autorem zdjęć jest pan Waldemar Gołdziński - POAK przy par. Podw. Krzyża Św. w Zwoleniu.

Skład jury
więcej >>

1. Mgr Cezary Jędrzejewski- przewodniczący jury.
Artysta plastyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, wydziału Sztuk Pięknych- grafiki i wychowania plastycznego.
Nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
w Radomiu.
2.Mgr Waldemar Gołdziński – wiceprzewodniczący jury,
Absolwent Uniwersytetu Marii Curii Składowskiej w Lublinie
Wydziału plastyki i fotografii.
Nauczyciel plastyki i fotografii w Domu Kultury w Zwoleniu.
3.Mgr Teresa Sakowska- członek jury.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Odzieżowych
w Radomiu.
4. Mgr Krystyna Daroch –Tersa- członek jury
Absolwentka Wyższej Filologii Polskie w Kielcach i
Plastycznego Studium Nauczycielskiego w Katowicach.
Emerytowany nauczyciel plastyki i języka polskiego w szkole
podstawowej.
5. Mgr Teresa Kopczyńska- członek jury.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curii Składowskiej w Lublinie
na wydziale pedagogicznym - plastyka, oraz
Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale historii


Lista opikunów
więcej >>

1. S. Danuta Gamoń – PSP Klwów
2. Jadwiga Furmańska – PSP Wyśmierzyce
3. Teresa Kopczyńska – PSP Kłudno- ZSS Klwów
4. S. Urszula Kaczmarska – PSP nr 15 radom
5. Roman Kozyra PSP Kozłów
6. Barbara Pałgan – PSP Przysucha
7. Kazimiera Smagowska – PSP Kłudno
8. Elżbieta Pochylska – PSP Sławno
9. Urszula Chudzik – PSP Jedlińsk
10.Elżbieta Sieradzka – PSP Kłudno
11. Małgorzata Szot Wróblewska – ZSS Solec nad Wisłą
12. Dorota Burczyk – PSP Przytyk
13. ks. Karol Piłat – PSP Jedlińsk
14. Anna Spólna – PSP nr 3 Radom
15. Alicja Badowska – PSP Wyśmierzyce
16. Julita Stani – PSP nr 15 Radom
17. Ewa Hodyra – PG nr 10 Radom
18. Urszula Ruszewska – PG nr 10 Radom
19. Monika Gapys – PG Odrzywół
20. Maria Mierzwa – PG Wierzbica
21. Agata Kustra – ZSS Jedlnia Letnisko
22. Elżbieta Pająk - PSP Kłudno
23. Kazimiera Smagowska - PSP Kłudno
REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIEPanel administracyjny
© 2007 by Marcin Jędrzejewski
Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting ']' in /home/akytjtao/www/count.php on line 243