Strona główna
---------------------------- DIAK
---------------------------- POAK-i
---------------------------- Statut + Hymn + LOGO
---------------------------- Kalendarium
---------------------------- kierunki działania AK
---------------------------- KONKURS PIEŚNI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ "Kocham moją Ojczyznę"
---------------------------- Formacja - mat ----------------------------
Galeria
---------------------------- Archiwum
---------------------------- Polecamy linki
---------------------------- Kontakt / BANK
---------------------------- Pielgrzymka Rowerowa
---------------------------- REGATY
---------------------------- KONKURS BIBLIJNY
---------------------------- KONKURS PLASTYCZNY
---------------------------- ak.wycieczka@o2.pl
----------------------------
----------------------------
---


*** wpisane 4 września 2017     
V Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej
      im. Ks. Dr Zdzisława Domagały
Jubileuszowe V Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Dr Zdzisława Domagały 02.09.2017r. Jedlnia-Letnisko mamy już niestety za sobą.
Po raz pierwszy impreza została zorganizowana w Jedlni-Letnisko. Dotychczasowe poprzednie cztery edycje odbywały się nad jeziorem Sulejowskim. Przeniesienie tego wydarzenia do Jedlni było trafnym pomysłem gdyż regionalna impreza zorganizowana blisko Radomia mogła zgromadzić wielu uczestników jak i kibiców.
Organizatorami tegorocznych regat było 5 instytucji i stowarzyszeń: Akcja Katolicka Radom, stowarzyszenie „Inicjatywa”, Klub Żeglarski „Pionki” a także gospodarze Gmina Jedlnia-Letnisko oraz Klub Żeglarski „IKAR” Jedlnia-Letnisko.
Mimo i nieco pochmurnej pogody impreza zgromadziła rekordową liczę uczestników – 18 załóg oraz liczną rzeszę gości, miłośników i sympatyków żeglarstwa.
Jednak tego co najważniejsze w żeglarstwie czyli wiatru nie zabrakło, wręcz przeciwnie było pod dostatkiem.
Nad bezpieczeństwem zawodów czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Radomia.
Arbitrami zawodów byli sędziowie z Klubu Żeglarskiego „Pionki”.
Rozegrano 10 biegów. Oficjalne wyniki przedstawiają się następująco: więcej >>

I miejsce – Klub Żeglarski „IKAR” z Jedlni Letnisko:
- Robert Dąbrowski (sternik)
- Emil Zieja
- Krzysztof Łaszanowski
- Marek Kwaśnik

II miejsce – ZEFIR RADPEC Radom:
- Lech Zembrzuski sternik (najstarszy sternik)
- Przemek Wolszczak
- Jarek Cieplak
- Grzegorz Piwoński

III miejsce – Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej:
- Maciej Malborski sternik (najmłodszy sternik )
- Adrianna Karpuć
- Michał Maj
- Katarzyna Skórkiewicz


IV miejsce – Klub Żeglarski „IKAR” Jedlnia Letnisko:
- Miłosz Brzozowski (sternik)
- Dominik Ćmiel
- Patrzyk Brzozowski
- Bartłomiej Czech

V miejsce - dwie załogi:
„Były Harcerski Klub Żeglarski - WIKING” Pionki:
- Marcin Chmielewski (sternik)
- Hubert Nawrotek
- Robert Zwolski
- Kamil Zwolski

oraz :
ZEFIR RADPEC Radom:
- Janusz Frydrych (sternik)
- Stanisław Ziętek
- Darek Ziętek
- Marek Falkiewicz

VI miejsce – Stowarzyszenie „ INICJATYWA” Radom:
- Sławomir Ruta (sternik)
- Maria Ruta
- Daniel Reguła

VII miejsce – Klub Żeglarski „ PIONKI” z Pionek w Składzie:
- Paweł Starosta (sternik)
- Marek Urbański
- Krzysztof Monkosa
- Hania Monkosa
- Jasio Monkosa

VIII miejsce – Harcerski Klub Żeglarstwa Morskiego „ SZKUNER”:
- Marek Dobrowolski (sternik)
- Franek Dobrowolski
- Zosia Dobrowolska
- Szymon Dobrowolski
- Kolega Franka Dobrowolskiego

IX miejsce – Związek Harcerstwa Polskiego Pruszków:
- Paweł Horsztyński (sternik)
- Bartłomiej Horsztyński
- Karol Niciński
- Gabriela Nicińska
- Konstanty Horsztyński

X miejsce – ZEFIR RADPEC Radom:
- Arkadiusz Bernat (sternik)
- Marek Gaca
- Stanisław Warchołowski
- Władysław Drab

XI miejsce – Radomski Klub Żeglarski:
- Sławomir Korba (sternik)
- Wojciech Filipowski
- Tomasz Perzyński
- Grzegorz Zawada

XII miejsce – Stowarzyszenie „ Solidarność Polskich Rodzin” Radom:
- Wiesław Sokołowski (sternik)
- Józef Celi
- Roman Dorociak

XII miejsce dwie załogi:

Szkolna Sekcja Żeglarska L.O. Kopernika Radom:
- Tomasz Kmiotek (sternik)
- Lucyna Kmiotek
- Ola Pawlak
- Jakub Ziętek

oraz
ROWEROWI JP II Z Garwolina:
- Tomasz Kocon (sternik)
- Monika Kocon
- Agata Kocon
- Marcin Malitka
- Kacper Pawłowski

XIV miejsce – Parafia św. Barbary w Pionkach:
- Łukasz Górski (sternik)
- Ania Podlaska
- Marzena Rusinowska
- Tomasz Sołśnia
- Mieszko Rusinowski

XV miejsce – ORATORIUM RODZIN im. Św. Filipa Neri ( parafia MBKŚ) Radom:
- Jarosław Maruszyk (sternik)
- Kamil Pacocha
- Franciszek Matuszyk
- Antoni Matuszyk
- Stanisław Matuszyk

XVI miejsce – Parafia Katedralna PW. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu
- Michał Pyka (sternik)
- Grzegorz Nyc
- Wojciech Nyc
- Natalia Nyc

Dziękujemy sponsorom, a także wszystkim wolontariuszom pracowali nad przygotowaniem i przeprowadzeniem tej imprezy. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia za rok.

Klub Żeglarski „IKAR” Jedlnia-Letnisko
Na zdjęciu: Reprezentacja radomskiej Akcji Katolickiej. Zdobywcy trzeciego miejsca.
Od lewej: Michał Maj, Adrianna Karpuć, Maciej Malborski sternik (najmłodszy sternik regat) Katarzyna Skórkiewicz i Jerzy Skórkiewicz jako rezerwowy.


radioplus.com.pl

cozadzien.pl

radom.gosc.pl

youtube.com


V REGATY ŻEGLARSKIE
DIECEZJI RADOMSKIEJ


               Imienia Księdza dra Zdzisława Domagały

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Stowarzyszeniem Środowisko Inicjatywa, Wójt Gminy Jedlnia Letnisko oraz Klub Żeglarski IKAR i Klub Żeglarski PIONKI
zapraszają na V Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej
imienia ks. dr Zdzisława Domagały.

Regaty rozgrywane będą na łodziach klasy Omega Turystyczna. Łodzie do regat zapewniają organizatorzy.
Regaty odbędą się w dniu 02 września2017r. W Stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR na Zalewie w Jedlni Letnisko.
Szczegóły dotyczące regat regulamin i formularz zgłoszeniowy zostały umieszczone poniżej. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 sierpnia 2017 r.
Zapraszamy do udziału wszystkie chętne załogi!

Koordynator - Juliusz Monkosa,
tel. 605 686 460
jmonkosa@gmail.com
REGULAMIN V REGAT ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ W KLASIE OMEGA

                                im. Ks. dr Zdzisława Domagały1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
na Zalewie w Jedlni Letnisko przy stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR (ul. Nadrzeczna 24) w dniu 02 września 2017r. 51.438546; 21.318093

1.1 Ograniczenia
- Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz w razie ulewnego deszczu.
- Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu.
Koordynatorem: Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.pl

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
• w których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami
Żeglarza Jachtowego lub wyższymi;
• które dokonały wpisowego do regat w wysokości: 150zł i kaucji zwrotnej ( wpłacanej
w formie gotówki podczas rejestracji załogi w sekretariacie w dniu regat) w wysokości 100 zł.
• dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku)

4. Zgłoszenia
- zgłoszenia do regat należy dokonać (wyłącznie wg wzoru jak w załączniku) na adres
mailowy jmonkosa@gmail.pl lub bądź osobiście w terminie do 15 sierpnia 2017 r.
- wpisowe wpłacać należy z dopiskiem "regaty" na konto: 47 2030 0045 1110 0000 0016 7360 Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom lub osobiście do koordynatora regat.
- telefon kontaktowy do koordynatora regat: 605-686-460
- o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
- Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
- Zabronione jest jakiekolwiek doposażanie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli,
ingerencja w jacht itp. przez Zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie
listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli
itp.)
- Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz
montaż wskaźników wiatru (icków).
- Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł.
Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów
usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich
uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
- W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (ISAF/PZŻ) edycji 2013-2016
oraz Instrukcja Żeglugi
- Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami
- Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
- Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
uczestników i warunków atmosferycznych
- Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.

7. Warunki bezpieczeństwa
- Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej
liczbie załogi.
- Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do
bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
- Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej.
- Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub
sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
- Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi,
do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu.

8. Klasyfikacja
• Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników
przed zawodami
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów,
o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych
wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00 – 9.30 Zgłoszenia załóg do regat
10:00 – Odprawa sterników
10:30 Start pierwszego wyścigu
15:00 Zakończenie wyścigów

10.Nagrody
- Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
- Przewiduje się nagrody – niespodzianki.

11.Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.

12.Informacje Dodatkowe
- Informacje o ilości dodatkowych osób przyjeżdżających się do Zarzęcina (rodzina
żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże
to organizatorom lepiej przygotować regaty.
- Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
do szerszej współpracy.
- Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i wodę do picia.
- Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat.
- Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez
umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.
- Na terenie Stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR będzie czynny bar, w którym można nabyć (na własny koszt) ciepłe i zimne napoje oraz posiłki barowe.============================================================ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W V REGATACH ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ

im. Ks. dr Zdzisława Domagały
Parafia/organizacja/stowarzyszenie.................................................................


Zgłasza do udziału w Diecezjalnych Regatach Żeglarskich w dniu 29 sierpnia 2015 r.
załogę w składzie:

1.Sternik (imię i nazwisko)....................................................PESEL…..............


stopień żeglarski......................................................... nr patentu................


telefon/email............................................................................................

Załoga:

2. (imię i nazwisko)........................................................ PESEL ................


3. (imię i nazwisko)........................................................ PESEL ................


4. (imię i nazwisko)........................................................ PESEL ................


5. (imię i nazwisko)........................................................ PESEL ................


6. (imię i nazwisko)........................................................ PESEL ................
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin imprezy oraz zobowiązuję
się go przestrzegać.Czytelny podpis sternika ………………………………………………….Liczba osób towarzyszących załodze …………………….
Pieczęć parafii/organizacji/ruchu i podpis księdza proboszcza/asystenta-----------------------------------------------------------------------------------------------IV REGATY 2015r więcej >>
          Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej
                            wspólnie ze
          Stowarzyszeniem Środowisko Inicjatywa

zapraszają na IV Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej
               imienia ks. dr Zdzisława Domagały.

Regaty rozgrywane będą na łodziach klasy Omega Turystyczna. Łodzie do regat zapewniają organizatorzy.
Regaty odbędą się w dniu 29 sierpnia 2015 r. w Wiosce Żeglarskiej w Zarzęcinie nad Zalewem Sulejowskim.
Szczegóły dotyczące regat regulamin i formularz zgłoszeniowy zostały umieszczone poniżej. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 lipca 2015 r.
Zapraszamy do udziału wszystkie chętne załogi!


Koordynator - Juliusz Monkosa,
tel. 605 686 460
jmonkosa@gmail.com

====================================================================


REGULAMIN IV REGAT ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ W KLASIE OMEGA

                                         im. Ks. dr Zdzisława Domagały


1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne w Wiosce Żeglarskiej
w Zarzęcinie nad zalewem Sulejowskim w dniu 29 sierpnia 2015 r.
(GPS: Y: 51.4201290; X: 19.9239040)

1.1 Ograniczenia
- Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz w razie ulewnego deszczu.
- Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu.
Koordynatorem: Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.pl

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
• W których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami
Żeglarza Jachtowego lub wyższymi.
• Dokonały wpisowego do regat w wysokości: 150zł i kaucji (zwrotnej) w wysokości 100 zł.
• Dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku)

4. Zgłoszenia
- zgłoszenia do regat należy dokonać (wyłącznie wg wzoru jak w załączniku) na adres
mailowy jmonkosa@gmail.pl lub bądź osobiście w terminie do 15 lipca 2015 r.
- wpisowe wpłacać należy z dopiskiem "regaty" na konto: 47 2030 0045 1110 0000 0016 7360 Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom lub osobiście do koordynatora regat.
- telefon kontaktowy do koordynatora regat: 605-686-460
- o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
- Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
- Zabronione jest jakiekolwiek doposażanie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli,
ingerencja w jacht itp. przez Zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie
listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli
itp.)
- Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz
montaż wskaźników wiatru (icków).
- Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł.
Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów
usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich
uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
- W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (ISAF/PZŻ) edycji 2013-2016
oraz Instrukcja Żeglugi
- Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami
- Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
- Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
uczestników i warunków atmosferycznych
- Instrukcję żeglugi (w wersji elektronicznej) otrzymają sternicy na maila przy
potwierdzeniu zgłoszenia do regat.
- Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.

7. Warunki bezpieczeństwa
- Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej
liczbie załogi.
- Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do
bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
- Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników WOPR.
- Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub
sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
- Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi,
do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu.

8. Klasyfikacja
• Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników
przed zawodami
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów,
o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych
wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00 – 9.30 Zgłoszenia załóg do regat
10:00 - 10:15 Otwarcie regat
10:15 – 10:30 Odprawa sterników
11:00 Start pierwszego wyścigu
16:00 Zakończenie regat
16:30 Ognisko

10.Nagrody
- Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
- Przewiduje się nagrody – niespodzianki.

11.Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.

12.Informacje Dodatkowe
- Informacje o ilości dodatkowych osób przyjeżdżających się do Zarzęcina (rodzina
żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże
to organizatorom lepiej przygotować regaty.
- Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
do szerszej współpracy.
- Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i kiełbaski na ognisko.
- Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat.
- Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez
umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.
- Na terenie Wioski Żeglarskiej czynna jest tawerna, w której można nabyć (na własny koszt) ciepłe i zimne napoje oraz posiłki barowe.


====================================================================


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IV REGATACH ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ

                                         im. Ks. dr Zdzisława Domagały
Parafia/organizacja/stowarzyszenie ...................................................................


Zgłasza do udziału w Diecezjalnych Regatach Żeglarskich w dniu 29 sierpnia 2015 r.
załogę w składzie:

1.Sternik (imię i nazwisko)....................................................PESEL…..............


stopień żeglarski......................................................... nr patentu................


telefon/email............................................................................................

Załoga:
2 (imię i nazwisko).....................................................................PESEL ................


3 (imię i nazwisko).....................................................................PESEL.................


4 (imię i nazwisko)......................................................................PESEL................


5 (imię i nazwisko)......................................................................PESEL................


5 (imię i nazwisko)......................................................................PESEL................
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin imprezy oraz zobowiązuję
się go przestrzegać.Czytelny podpis sternika ………………………………………………….Liczba osób towarzyszących załodze …………………….
Pieczęć parafii/organizacji/ruchu i podpis księdza proboszcza/asystenta-----------------------------------------------------------------------------------------------
/więcej >>


III REGATY 2014 więcej >>

III REGATY ŻEGLARSKIE
DIECEZJI RADOMSKIEJ


               Imienia Księdza dra Zdzisława Domagały

     Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej i Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa organizują w dniu 30 sierpnia 2014 roku w miejscowości Zarzęcin nad zalewem Sulejowskim III Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej w klasie Omega im. Ks. dra Zdzisława Domagały.

Celem regat jest integracja sympatyków żeglarstwa i społeczności lokalnych oraz popularyzacja turystyki żeglarskiej, która w naszym regionie ma wieloletnie tradycje.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tych regatach.
(Załogi czteroosobowe reprezentujące parafie, ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz wszystkich chętnych do wspólnego spotkania).     Ks. dr Zdzisław Domagała (1942-2003), kapłan diecezji radomskiej.
Po ukończeniu studiów specjalistycznych na KUL podjął dalszą pracę duszpasterską w parafii św. Jana w Radomiu. Współorganizator i pierwszy kierownik radomskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Wspólnie ze studentami zakupił w latach siedemdziesiątych dwie łodzie „Omegi” na które zabierał młodzież studencką i małżeństwa, by żeglować
i odpoczywać nad jeziorami Pojezierza Mazurskiego. Jego forma łączenia odpoczynku i duszpasterstwa przetrwała do dziś i jest podejmowana przez kolejne pokolenia jego wychowanków.

Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej dedykowane są jego świętej pamięci.


Mamy specjalną propozycję dla miłośników turystyki rowerowej.

W dniu regat będzie możliwość transportu chętnych osób wraz z rowerami z Radomia do Studziannej. Stąd pięknym i urokliwym szlakiem zwanym „Szlakiem Hubala” biegnącym przez lasy powiatu opoczyńskiego dojedziemy do Zarzęcina. Trasa liczy ok. 40 km.

Tam wspólnie z uczestnikami regat będziemy uczestniczyć w „Pikniku Żeglarskim” (możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, kajaków). Regaty zakończymy wspólnym ogniskiem. Powrót rowerami do Studziannej i dalej autokarem wraz z rowerami do Radomia.

Listę chętnych osób na transport do Studziannej z przyczyn organizacyjnych zamykamy 24 sierpnia 2014 (akradom@o2.pl)

OPIS TRASY Studzianna - Zarzęcin


więcej >>

Mapa dojazdu z Radomia do Zarzęcina
więcej >>

REGULAMIN III REGAT 2014

1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w Zarzęcinie nad zalewem Sulejowskim w dniu 30.08.2014r

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
• W których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami
Żeglarza Jachtowego lub wyższymi.
• Dokonały wpisowego do regat w wysokości: 150zł
• Dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku)

4. Zgłoszenia
• Zgłoszenia do zawodów wraz z wpisowym należy dokonać (wg wzoru jak w załączniku)
na adres mailowy akradom@o2.pl lub jmonkosa@gmail.com bądź osobiście w
terminie do 15.08.2014 r. telefon kontaktowy: 605 686 460
• O uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
- Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
- Zabronione jest doposażenie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli itp. przez
Zawodników
- Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
- W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (ISAF/PZŻ) edycji 2013-2016.
- Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami
- Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
- Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
uczestników i warunków atmosferycznych
- Instrukcję żeglugi otrzymają sternicy przy potwierdzeniu zgłoszenia do regat.

7. Warunki bezpieczeństwa
• Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej
liczbie załogi
• Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do
bezwzględnego założenia środków ratunkowych
• Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników WOPR
• Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub
sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat
- Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał, do bezwzględnego przerwania
regat i natychmiastowego powrotu do portu.

8. Klasyfikacja
• Sposób punktacji podany zostanie na odprawie sterników przed zawodami
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów,
o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych
wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00 – 9.30 Zgłoszenia załóg do regat
10:00 - 10:15 Otwarcie regat
10:30 – 11:00 Odprawa sterników
11:30 Start pierwszego wyścigu
16:00 Ogłoszenie wyników i zakończenie regat
16:30 Ognisko

10.Nagrody
• Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomem.
• Wszyscy uczestnicy regat dostaną pamiątkowe upominki.
- Przewiduje się 2 nagrody niespodzianki.

11.Prawa do wizerunku
• Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat

12.Informacje Dodatkowe
• Informacje o ilości dodatkowych osób przyjeżdżających do Zarzęcina (rodzina żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże to organizatorom lepiej przygotować regaty.
• Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
do szerszej współpracy.
• Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez
umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój,-----------------------------------------------------------------------------------------------


Zgłoszenie uczestnictwa w III Regatach Żeglarskich Diecezji Radomskiej
im. Ks. dr Zdzisława Domagały-----------------------------------------------------------------------------------------------
Parafia/organizacja/ruch kościelny .....................................................................................


Zgłasza do udziału w Diecezjalnych Regatach Żeglarskich w dniu 30 sierpnia 2014 r.

załogę w składzie:

1.Sternik................................................... stopień żeglarski ................

telefon/e-mail...................................................................................

2....................................................................................................

3....................................................................................................

4....................................................................................................

5....................................................................................................

6....................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin imprezy oraz zobowiązuję się go przestrzegać.


Czytelny podpis sternika………………………………………………….

Pieczęć parafii/organizacji/ruchu i podpis księdza proboszcza/asystenta
II REGATY 2013 więcej >>
II REGATY ŻEGLARSKIE
DIECEZJI RADOMSKIEJ


          Imienia Księdza dra Zdzisława Domagały

II REGATY ŻEGLARSKIE DIECEZJI RADOMSKIEJ W KLASIE OMEGA
Imienia Księdza dra Zdzisława Domagały


REGULAMIN REGAT

1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w Zarzęcinie nad zalewem Sulejowskim w dniu 31.08.2013r

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu
Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
· W których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami
Żeglarza Jachtowego lub wyższymi.
· Dokonały wpisowego do regat w wysokości: 140zł
· Dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku)

4. Zgłoszenia
· Zgłoszenia do zawodów wraz z wpisowym należy dokonać (wg wzoru jak w załączniku)
na adres mailowy akradom@o2.pl lub pawelkwalinski@tkdami.net bądź osobiście w
terminie do 25 sierpnia 2013r. telefon kontaktowy: 503-041-571
· O uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
· Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt
· Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
· Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami
· Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
uczestników i warunków atmosferycznych
· Na odprawie sternicy zostaną zapoznani z instrukcją żeglugi

7. Warunki bezpieczeństwa
· Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej
liczbie załogi
· Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do
bezwzględnego założenia środków ratunkowych
· Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników WOPR
· Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub
sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat

8. Klasyfikacja
· Sposób punktacji podany zostanie na odprawie sterników przed zawodami
· W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów,
o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych
wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00 – 9.00 Zgłoszenia do regat
10:00 - 10:15 Otwarcie regat
10:30 – 10:45 Odprawa sterników
11:30 Start pierwszego wyścigu
16:00 Zakończenie regat
16:30 Ognisko

10.Nagrody
· Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomem
· Wśród wszystkich uczestników zgłoszonych do regat zostaną rozlosowane
nagrody rzeczowe

11.Prawa do wizerunku
· Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat

12.Informacje Dodatkowe
· Informacje o ilości dodatkowych osób wybierających się do Zarzęcina (rodzina
żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże
to organizatorom lepiej przygotować regaty.
· Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
do szerszej współpracy.
· Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez
umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój,
· Podczas regat dostępne będą rowery wodne oraz kajaki, ponadto istnieje
możliwość rezerwacji noclegu w Zarzęcinie na własny koszt (osoby
zainteresowane noclegiem proszone są o kontakt z organizatorami-----------------------------------------------------------------------------------------------Zgłoszenie uczestnictwa
w II Regatach Żeglarskich Diecezji Radomskiej
im. Ks. dra Zdzisława Domagały
Parafia/organizacja/ruch kościelny ........................................
Pieczęć parafii/organizacji/ruchu i podpis księdza proboszcza/asystenta
Zgłasza do udziału w Diecezjalnych Regatach Żeglarskich w dniu 31.08.2013 załogę
w składzie:

1.Kapitan...................................................telefon/e-mail....................

2....................................................................................................

3....................................................................................................

4....................................................................................................

5....................................................................................................

6....................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin imprezy oraz zobowiązuję się go przestrzegać.


Czytelny podpis sternika………………………………………………….


I REGATY 2012 więcej >>

ZAPRASZAMY NA RELACJĘ


15 września nad Jeziorem Sulejowskim (par. Zarzęcin) Akcja Katolicka zorganizowała I Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej.
Do zawodów zgłosiło się osiem załóg.Sześć z nich reprezentowało swoje parafie:

św. Pawła - Janiszpol,
św. Stefana - Idalin,
ONMP – Katedra,
św. Józefa – Jedlnia-Letnisko,
św. Bartłomieja - Wsola,
Podwyższenia Krzyża Św. – Chełsty – Zdyszewice,


dwie kolejne załogi reprezentowały

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej z parafii:
NSJ w Starachowicach
i św. Barbary w Pionkach.
Regaty w klasie Omega odbyły się pod czujnym okiem
WOPR i Policji Wodnej.

Po wyrównanej rywalizacji załoga Akcji Katolickiej z parafii św. Barbary z Pionek


(Juliusz, Józef, Ignacy Monkosa, Jan Płucienniczak)wspólnie z załogą z parafii katedralnej(Paweł, Aneta, Dorota Kwalińscy)

     zajęły ex aequo pierwsze miejsce.Trzecie miejsce zajęła załoga z par. św. Pawła w Janiszpolu
(Maria, Hanna, Sławomir Ruta, Zbigniew Gumiński).


      Wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników i nagród dla trzech pierwszych załóg poprzedziła modlitwa za wszystkich podróżujących i żeglujących. Nie zabrakło wspomnienia i modlitwy za ś.p. ks. Zdzisława Domagałę, który był jednym z pierwszych duchownych-żeglarzy naszej diecezji i przez wiele lat opiekował się duchowo studentami i rodzinami podczas wakacyjnych obozów na Mazurach.

     Nieoczekiwanie jeden z obserwatorów regat zaproponował, że zasponsoruje nagrody dla dwóch załóg które wyróżniały się stylem żeglowania i wolą walki od startu do mety. Te dwie nagrodzone dodatkowo drużyny to załoga św. Józefa z Jedlni-Letnisko i św. Bartłomieja we Wsoli .

Całe spotkanie przebiegało w bardzo miłej rodzinnej atmosferze, wszyscy uczestnicy wyrazili chęć uczestnictwa w regatach w przyszłym roku.


Na zakończenie regat przy ognisku wszyscy uczestnicy regat mogli wspólnie lepiej się poznać, pożartować i podzielić i swoimi sportowymi wrażeniami.


----------------------------------------------------
     I Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej można by krótko opisać - wspaniały zalew, miła atmosfera i świetna zabawa. Bawili się nie tylko dorośli ale także i dzieci. Radość moich dzieci - Julii, Adama i Filipa z kibicowania oraz dyplomów, które otrzymali na zakończenie regat była niesamowita. Ale co z regat tak naprawdę zapamiętają dorośli? Ja myślę, że to będzie na pewno nagroda jaką otrzymał Robert i jego załoga. A jaka to była nagroda to wiedzą tylko osoby biorące udział w regatach, natomiast sam sternik będzie z niej korzystał zapewne do następnych regat, chyba że podzieli się ze swoją wspaniałą załogą.


Paweł Kwaliński- kapitan zwycięskiej załogi /ex aequo/

----------------------------------------------------

     Cieszymy się, że Regaty Żeglarskie zorganizowane przez nas po raz pierwszy cieszyły się tak dużym powodzeniem i udziałem wielu uczestników, również ucieszyło nas liczne grono maluchów towarzyszących rodzicom. Mamy nadzieję, że Regaty dostarczyły wiele niezapomnianych wrażeń i przeżyć i zachęcą tych i innych uczestników do kontynuacji tak wspaniałego przedsięwzięcia za rok.

Danuta Urbańczyk -skarbnik Zarządu DIAK

-----------------------------------------------------


     "Słowo stało się ciałem" - regaty Diecezji Radomskiej, które wymyślił, zapowiedział i zrealizował z Akcją Katolicką asystent kościelny DIAK - ks. Grzegorz Wójcik odbyły się w sobotę 15.09 na Zalewie Sulejowskim w Zarzęcinie.
I dobrze, że się odbyły.
Jachty były cokolwiek zdezelowane (wszak koniec sezonu żeglarskiego), ale za to dopisała pogoda - nie padało i wiał "świeży" wiatr 3-4 B. Rywalizacja sportowa i emocje jej towarzyszące nie miały żadnego wpływu na panującą atmosferę, która była wspaniała. Żeglarze odnowili stare i nawiązali nowe znajomości (żeglarskie znajomości są bardzo trwałe).
Pyszne były bułki z budyniem. którymi częstował ks. Grzegorz. Można też było się posilić w tawernie "Pod wściekłym psem". Było ognisko i kiełbaski. Nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewu piosenek żeglarskich (szant). Wszyscy żeglarze i ich rodziny (dzieci zawodników dzielnie kibicowały swoim rodzicom),goście i kibice - dobrze się bawili.
I tak musiało być, ponieważ spotkaniu regatowemu towarzyszyła modlitwa. Cel regat jakim była integracja sympatyków żeglarstwa i środowisk duszpasterskich diecezji radomskiej został osiągnięty.
Dziękujemy Ci księże Grzegorzu za wspaniałą inicjatywę, która stała się wydarzeniem diecezjalnym, i która wejdzie na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej.
Z niecierpliwością oczekujemy wyścigów żeglarskich w przyszłym roku.

Marek Pastuszka-wiceprezes Zarządu DIAK,
kapitan załogi reprezentującej POAK ze Starachowic


----------------------------------------------


P.S.


Nad całością czuwał pomysłodawca i dyrektor całej imprezy
ks. Grzegorz Wójcik –kościelny asystent diecezjalny Akcji Katolickiej.


W zawodach wzięli też udział reprezentanci Zarządu DIAK. Wiceprezes Robert Telus i wiceprezes Marek Pastuszka jako kapitan załogi reprezentującej POAK ze Starachowic.Skarbnik i sekretarz
czyli Danusia Urbańczyk i Helenka Żółtkiewicz.
Wszyscy jak widać bawili się dobrze.***REGATY ŻEGLARSKIE
DIECEZJI RADOMSKIEJNasi Patroni medialni

Radio PLUS Radom

Portal Diecezja Radomska

AVE Gość Radomski

15 września w Zarzęcinie nad Jeziorem Sulejowskim zapraszamy wszystkich do udziału w regatach żeglarskich. Celem regat jest integracja sympatyków żeglarstwa
i środowisk duszpasterskich w diecezji radomskiej. Załoga startująca
w zawodach będzie reprezentować określoną parafię, ruch lub stowarzyszenie katolickie. Regaty odbędą się w klasie OMEGA.

Na wszystkich chętnych do spędzenia tego dnia pod żaglami w atmosferze zdrowej rywalizacji oczekujemy do 12 września
tel. 606 246 866 lub akradom@o2.pl

Regulamin


Cel:
Integracja sympatyków żeglarstwa i środowisk duszpasterskich w diecezji radomskiej.

I. ORGANIZATOR
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Radom, ul. Malczewskiego 1, akradom@o2.pl

II. TERMIN
15 września (sobota) 2012 r.

III. MIEJSCE ORAZ PORT REGAT ŻEGLARSKICH
Jezioro Sulejowskie, Zarzęcin, „Wioska żeglarska” (www.wioskazeglarska.pl)

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do udziału w regatach zaproszeni są wszyscy, którzy chcą reprezentować parafię lub organizację kościelną. Od uczestników regat nie jest wymagana przynależność terytorialna do reprezentowanej parafii ani członkostwo reprezentowanej organizacji.
2. Kapitan załogi po uprzednim kontakcie z organizatorem tel. 606 246 866 lub akradom@o2.pl pobiera kupon uczestnictwa ze strony www.ak.radom.pl
3. Reprezentowanie parafii (lub organizacji kościelnej) musi być uzgodnione z ks. proboszczem (lub asystentem kościelnym) a zgoda potwierdzona podpisem i pieczątką na kuponie uczestnictwa.
4. Zgłoszenia do regat /wypełnione kupony/ i opłata startowa przyjmowane będą
osobiście- 12 września, godz. 18-19 w Kancelarii par. św. Jana (Fara)
Wyjątkowo opłatę można wnieść w dniu zawodów. Wcześniej należy jednak zgłosić uczestnictwo
przesyłając do dnia15 września skan wypełnionego kuponu na adres akradom@o2.pl
6. Koszt uczestnictwa w regatach wynosi 25 zł. od osoby.
7. W przypadku znaczącej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg.

V. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Przepisy techniczne:
1) regaty rozegrane będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa /ISAF 2009-2012/,
2) regaty zostaną rozegrane w formule eliminacji i finałów.
2. Formuła regat:
1) regaty rozegrane zostaną w klasie Omega standard na jachtach udostępnionych przez
organizatora;
2) załogi w dniu rozpoczęcia regat przed każdym startem losują omegi, na których będą
pływały;
3) ilość biegów eliminacyjnych oraz biegów finałowych podana będzie bezpośrednio
przed rozpoczęciem regat;
4) losowanie i start do I wyścigu przewidziany jest na godzinę 11:00
5) na jachcie podczas wyścigu powinno znajdować się min. 4 osoby
6) każdy uczestnik regat startuje na własną odpowiedzialność;
7) organizator zwraca uwagę, by chęć zwycięstwa lub ostra rywalizacja nie przysłoniły
głównych celów spotkania;
9) organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie trwania regat.
10) każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie
11) każdy uczestnik powinien posiadać kamizelkę ratunkową.
12) w trakcie regat wszyscy mają obowiązek dbać o wspólne bezpieczeństwo na wodzie.
3. Instrukcja żeglugi:
1) trasa regat ustalona będzie przez organizatora przy uwzględnieniu ilości zgłoszonych
załóg oraz warunków atmosferycznych,
2) trasa regat, procedura startowa zostanie omówiona i podana do wiadomości na
odprawie przy losowaniu żaglówek.
3) znakami kursowymi będą boje regatowe,
4. Punktacja:
1) stosowany będzie system punktów: 1 miejsce – 5 pkt, 2 miejsce 4 pkt itd.
2) w przypadku remisów decyduje ilość lepszych miejsc. Gdy remis pozostaje, to zostaje on
rozstrzygnięty na korzyść jachtu z lepszym wynikiem w ostatnim wyścigu.
VI. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota, 15 września 2012 r.
11.00 - Potwierdzenie zgłoszenia załóg. Modlitwa na rozpoczęcie.
11.10 - Losowanie żaglówek do wyścigu, omówienie trasy regat i przepisów.
11.30 - Start do pierwszego wyścigu
15.00 - Zakończenie Regat
15.00-16.00- Żeglowanie turystyczne na omegach, pływanie na kajakach i rowerkach
wodnych dla wszystkich (żeglarzy, ich rodzin, gości i kibiców).
16.00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych dyplomów.
16.15 - Wspólny śpiew piosenek żeglarskich
17.00 - Ognisko i kiełbasa.
19.00 - Modlitwa na zakończenie.

VII. NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w regatach diecezjalnych i dużą satysfakcję ze
wspólnego spotkania

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Informacje o ilości dodatkowych osób wybierających się do Zarzęcina (rodzina żeglarzy, młodzież z parafii itp.)proszę zostawić przy zgłaszaniu załogi. (Pomoże to organizatorom lepiej się przygotować).
2. Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich do szerszej współpracy.
3. Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój, np. koszulki lub czapeczki.
4. O sprawach nie ujętych w regulaminie i instrukcji żeglugi decyduje organizator.
5. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Zarzęcinie na własny koszt (20 zł/osoba) jak
i wypożyczenia sprzętu pływającego: rower wodny, kajak.

Akcja Katolicka Diecezji RadomskiejKupon uczestnictwaParafia/organizacja/ruch kościelny ........................................
Pieczęć parafii/organizacji/ruchu i podpis księdza proboszcza/asystenta
Zgłasza do udziału w Diecezjalnych Regatach Żeglarskich w dniu 15.09.2012 załogę
w składzie:

1.Kapitan...................................................telefon/e-mail....................

2....................................................................................................

3....................................................................................................

4....................................................................................................

5....................................................................................................

6....................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin imprezy oraz zobowiązuję się go przestrzegać.


Czytelny podpis kapitana………………………………………………….

                              Pomysłodawcą i organizatorem regat jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej
                                    www.ak.radom.pl Radom, ul Malczewskiego 1, tel.606246866, mail: akradom@o2.pl

Panel administracyjny
© 2007 by Marcin Jędrzejewski
Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting ']' in /home/akytjtao/www/count.php on line 243